Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Tańca SZYK w Częstochowie z siedzibą pod adresem 42-224 Częstochowa, ul. Baczyńskiego 6 zwaną dalej „Szkołą Tańca”.

Szkoła Tańca SZYK jest Administratorem danych osobowych. Aby skontaktować się ze szkołą tańca, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy taniec@szykdance.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

MIEJSCE I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane przez Szkołę Tańca dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – w formie dokumentacji papierowej.
Szkoła Tańca zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza dane osobowe (m.in. poprzez współpracę z profesjonalną firmą informatyczną, zajmującą się obsługą systemów IT, politykę ochrony danych osobowych, etc.).

KOMU POWIERZANE SĄ DANE OSOBOWE?
Szkoła Tańca, jeśli zajdzie taka konieczność, przekazuje przetwarzane przez siebie dane osobowe pomiotom trzecim, ale tylko tym, które świadczą usługi na rzecz szkoły tańca – m.in.:
• dostawcom systemów informatycznych oraz dostawcom usług IT.
• dostawcom obsługi księgowej Szkoły Tańca.

Dane powierzane są tylko w zakresie świadczonych przez te podmioty usług, zgodnie z podpisanymi umowami. Podmioty te są na równi ze Szkołą Tańca zobowiązane do ochrony danych osobowych i nie mają prawa korzystać z powierzonych im danych osobowych w swoich celach.
Szkoła Tańca nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Szkołę Tańca, ma prawo do:
• Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Szkoły Tańca. Szkoła Tańca poinformuje wnioskodawcę o przebiegu tego procesu.
• Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy;
• Informacji o prawie do przenoszenia danych.

Aby skontaktować się ze Szkołą Tańca, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy taniec@szykdance.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Dane użytkowników strony w domenie https://szykdance.pl oraz powiązanych portali społecznościowych.
Cel zbierania danych: Za pośrednictwem strony internetowej Szkoła Tańca przetwarza zbiera dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania tymi stronami, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych.
Typ zbieranych danych: Do analizowania i generowania statystyk stron Szkoła Tańca używa Google Analytics. Narzędzie to pozwala Szkole Tańca przede wszystkim na analizowanie liczby i jakości odwiedzin stron, a także podstawowych informacji nt. użytkowników (m.in. wiek, płeć, miejsce zamieszkania) i ich zachowania. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Szkoły Tańca.

Na stronie https://szykdance.pl nie jest wymagana rejestracja – użytkownicy mogą korzystać z niej anonimowo.

Okres przechowywania danych: Szkoła Tańca przechowuje Informacje opublikowane na stronie oraz dane statystyczne gromadzone w Google Analytics do końca swojej działalności.

Dane uczestników kursów, szkoleń i innych wydarzeń

Cel zbierania danych: Organizacja kursów, szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń publicznych.
Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody uczestników, wyrażanej podczas rejestracji na wydarzenie.
Typ zbieranych danych: Szkoła Tańca organizuje kursy, szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia publiczne. Jeśli w przypadku danego wydarzenia konieczna jest uprzednia rejestracja uczestników, Szkoła Tańca gromadzi i przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i do kontaktu z uczestnikami, w tym:
• Imię i nazwisko,
• Adres e-mail,
• Numer telefonu,
• Innych danych niezbędnych ze względu na charakter wydarzenia.
W każdym przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zarejestrowania się na wydarzenie. Dane są wykorzystywane tylko w celu organizacji i ewaluacji danego wydarzenia.
Odbiorcy danych: W niektórych przypadkach Szkoła tańca udostępnia zbierane dane osobom trzecim, np. organizacjom, które są współorganizatorami danego wydarzenia. W takim przypadku informacja o udostępnianiu danych zwarta jest w regulaminie wydarzenia.
Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Szkoły Tańca w celu zarządzania relacjami, dane osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca przechowywane są przez okres 2 lat od dnia rejestracji na wydarzenie. Dane uczestnika wydarzenia mogą zostać usunięte na jego wniosek w dowolnym momencie. W tym celu uczestnik powinien skontaktować się ze Szkołą Tańca na adres taniec@szykdance.pl

Pliki cookies
Szkoła Tańca na swojej stronie internetowej wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności.
Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.
Stowarzyszenie wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:
1. tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości;
2. utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.
Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.
Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

Shopping Cart
Scroll to Top